Sökresultat

Vad är lågeffektläge?

För att spara på batterierna när instrumentet inte används försätts instrumentet i ett energisparsläge. Detta läge inträffar först 12 timmar efter att mätningen stängts av

Read More »