Ska jag välja avståndsberoende eller icke avståndsberoende mätpunkt?

Avståndsberoende mätpunkt väljs vid sprängning. Icke avståndsberoende mätpunkt väljs vid spontning, pålning och schaktning.