Kundcase

Vill du veta mer om hur AVA Monitoring System används för att uppfylla lagkrav, minska miljörisker och för att våra uppdragsgivare ska kunna arbeta effektivt och ekonomiskt? Här visar vi några exempel.

Miljö- och omgivningsövervakning för en digital värld

Varje spadtag, varje sprängning och markarbete kan påverka omgivningen. Vårt uppdrag är att minimera riskerna för människa, samhälle och natur i samband med infrastrukturprojekt. AVA Monitoring System är unikt och marknadsledande inom automatisk mätning av vibration. Det är automatiskt, obemannat, fjärrstyrt, oberoende av externa strömkällor och kan både läsas av och fjärrstyras via din webbläsare. Här är några exempel på hur våra uppdragsgivare dragit nytta av AVA Monitoring System.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är Sveriges största infrastrukturprojekt

Förbifart Stockholm har som syfte att möjliggöra fortsatt tillväxt i huvudstaden. Projektet ämnar att förenkla vardagen för invånarna genom att avlasta den befintliga infrastrukturen.

 

Läs mer

Vibrationsmätning med 300 mätpunkter vid Värtaverket

Att bygga i centrala Stockholm ställer alltid höga krav på säkerheten. När man bygger tätt intill ett kraftverk i full drift hamnar säkerhetskraven på en helt ny nivå.

 

Läs mer

Tillförlitlig mätning skyddar människor och värdefulla byggnader

Mätkonsulterna Murphy Surveys valde Ava Monitoring System för att genomföra buller- och vibrationsmätningar vid byggnationen av Childrens Hospital i Dublin.

 

Läs mer

Borås spränger 2 miljoner kubikmeter med berg

Borås växer och näringslivets efterfrågan på lokaler är stort. För att göra plats för fler företag gör kommunen nu en storsatsning på det nya området Viared västra, ett stenkast från centrala Borås.

 

Läs mer

Fiskelyckan säkrad med automatiska mätningar

När varje tag med grävskopan kan påverka omgivningen – då vill man ha mätdata direkt.  ÅF fick maximal kontroll till minimal kostnad när den nya fiskevägen i Säveån byggdes.

 

Läs mer

Brobygge i komplicerad terräng för nya och hårda krav

Järnvägen över Södertälje klaffbro trafikeras av ca 190 tåg varje dygn. Men den gamla bron var inte byggd för att klara de krav som ställs på järnväg och sjöfart idag.

 

Läs mer

Förbättrad stadsmiljö med Götatunneln

Götatunneln, som färdigställdes 2006, är ett av Göteborgs största byggprojekt och gav göteborgarna kontakt med vattnet igen. Tunneln sträcker sig mellan Järntorget och Lilla Bommen, med en väglängd på ca 3 km, där själva tunneln är 1,6 km.

 

Läs mer