Kundcase

Vill du veta mer om hur AVA Monitoring System används för att uppfylla lagkrav, minska miljörisker och för att våra uppdragsgivare ska kunna arbeta effektivt och ekonomiskt? Här visar vi några exempel.

Miljö- och omgivningsövervakning för en digital värld

Varje spadtag, varje sprängning och markarbete kan påverka omgivningen. Vårt uppdrag är att minimera riskerna för människa, samhälle och natur i samband med infrastrukturprojekt. AVA Monitoring System är unikt och marknadsledande inom automatisk mätning av vibration. Det är automatiskt, obemannat, fjärrstyrt, oberoende av externa strömkällor och kan både läsas av och fjärrstyras via din webbläsare. Här är några exempel på hur våra uppdragsgivare dragit nytta av AVA Monitoring System.

Brobygge i komplicerad terräng

Med höga säkerhetskrav och komplicerad geoteknik krävdes omfattande mätning när den nya klaffbron över Södertälje kanal skulle byggas. Järnvägen över Södertälje klaffbro trafikeras främst av

Läs mer