Kundcase – Värtaverket

Vibrationsmätning med 300 mätpunkter vid Värtaverket

Fortum tar inga risker när man bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i centrala Stockholm.

Att bygga i centrala Stockholm ställer alltid höga krav på säkerheten. När man bygger tätt intill ett kraftverk i full drift hamnar säkerhetskraven på en helt ny nivå.

– Hela Värtaverket är i drift och producerar el och värme under byggtiden, berättar Martin Jonsson, regionchef på ÅF. Så vibrationsmätningar är en viktig del av vårt arbete för att säkra stockholmarnas elförsörjning. Ett större kraftbortfall får bara inte inträffa.

Vibrationskänsliga turbiner

ÅF har fått uppdraget att ansvara för all markprojektering, ett arbete som startade 2012. För uppdragsgivaren, Fortum Värme AB samägt med Stockholms Stad, är anläggningen ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning, När verket tas i drift 2016 kommer koldioxidutsläppen att minska med ca 650 000 ton per år globalt. Men fram till dess krävs ett noggrant säkerhetsarbete för att trygga elförsörjningen.

– Här finns extremt mycket känslig utrustning som skulle kunna skadas av vibrationer, förklarar Martin Jonsson. Roterande maskiner som turbiner och fläktar, ställverk och 100 ton tunga transformatorer. Det har varit en komplicerad process att utreda risker och vibrationsisolera det som skulle kunna skadas.

Utöver det existerande kraftverket finns också närliggande bostäder, kabeltunnlar och viktiga delar av stadens vägnät att ta hänsyn till.

Mätning med kort startsträcka

Med många mätpunkter och stora mängder vibrationsdata krävs ett väl fungerande mätsystem med pålitlig mätutrustning.

– Vi valde Ava Monitoring eftersom våra mätkonsulter kände till deras fältinstrument och har arbetat med det webbaserade mätsystemet AvaNet tidigare, säger Martin Jonsson, regionchef på ÅF. Det gjorde att vi fick en väldigt kort startsträcka. Att alla mätdata finns på nätet är något vi drar nytta av dagligen.

Lång batteritid minimerar arbetet

I mätningarna vid Värtaverket används ett flertal olika sensorer tillsammans med fältinstrumentet AvaTrace M60. Vertikala, horisontella och triaxiella geofoner har liksom accelerometrar placerats ut för registrera data under lång tid.

– För oss är den långa batteritiden en av de allra största fördelarna med systemet. Det minimerar vårt arbete. Men jag måste också nämna samarbetet med AVA Monitoring. Vi har haft ett mycket bra samarbetsklimat där vi har fått bra service hela tiden. De är affärsmässiga, raka och enkla att arbete med. Och det är något jag uppskattar jättemycket, avslutar Martin Jonsson.

Bilder