Kundcase – Götatunneln

Förbättrad stadsmiljö med Götatunneln

Den 3 km långa tunneln gav göteborgarna kontakt med vattnet igen.

Götatunneln färdigställdes 2006 och är ett av Göteborgs största byggprojekt. Tunneln sträcker sig mellan Järntorget och Lilla Bommen, med en väglängd på ca 3 km, där själva tunneln är 1,6 km. Två separata tunnelrör sprängdes och gjöts till 14 meter breda, 3-filiga körbanor i vardera riktningen. Det byggdes också en ny bro över Rosenlundskanalen. Efter ombyggnaden har buller och luftföroreningar minskat och Göteborgs stadskärna knutits ihop med älvstranden.

Sprängningen i rent berg uppgick till ca 1050 meter och sträckningen valdes just för att tunneln skulle gå i berg så mycket som möjligt. Vibrationsmätning utfördes med AvaTrace för analys av sprängförlopp och automatisk uppkoppling mot entreprenörer och byggledning. Inklinometermätning utfördes med AvaLogger uppkopplat mot AvaNet för överföring och avläsning av mätdata över Internet. Grundvatten- och portrycksmätning utfördes med AvaLogger uppkopplat mot AvaNet för överföring och avläsning av mätdata över Internet. Bullermätning utfördes med Larson Davis 812 och 820.

Bilder