Kundecase – Götatunnelen

Forbedret bymiljø med Götatunnelen

Den 3 km långa tunneln gav göteborgarna kontakt med vattnet igen.

Götatunnelen ble ferdigstilt i 2006 og er et av Göteborgs største byggeprosjekter. Tunnelen strekker seg mellom Järntorget og Lilla Bommen, med en veilengde på ca. 3 km, der selve tunnelen er 1,6 km. To separate tunnelrør ble sprengt og støpt til 14 meter brede 3-felts kjørebaner i hver retning. I tillegg ble en ny bro bygd over Rosenlundskanalen. Etter ombyggingen er støy og luftforurensninger redusert, og Göteborgs bykjerne er knyttet sammen med elva.

Sprengingstrekningen i rent fjell var på ca. 1050 meter, og strekningen ble valgt nettopp fordi tunnelen skulle gå mest mulig i fjell. Vibrasjonsmåling ble utført med AvaTrace for analyse av sprengingsforløp og automatisk tilkobling mot entreprenører og byggeledelse. Inklinometermåling ble utført med AvaLogger koblet mot AvaNet for overføring og avlesing av måledata over Internett. Grunnvanns- og poretrykkmåling ble utført med AvaLogger koblet mot AvaNet for overføring og avlesing av måledata over Internett. Støymåling ble utført med Larson Davis 812 og 820.

Bilder