Kundcase – Fiskelyckan

Fiskelyckan säkrad med automatiska mätningar

När varje tag med grävskopan kan påverka omgivningen – då vill man ha mätdata direkt. Med täta mätningar och uppdaterade data i mobilen fick ÅF maximal kontroll till minimal kostnad när den nya fiskevägen i Säveån byggdes.

Sveriges gladaste laxar finns kanske just nu i Säveån. Där de tidigare stoppades av en kraftverksdamm, finns nu en nybyggd autostrada anpassad för fiskar. I projektet som bland annat finansierats av Lerum Fjärrvärme, Naturvårdsverket, Europeiska Fiskefonden och Svenska Naturskyddsföreningen har man skyddat den genetiskt unika laxen i Säveån och dessutom skapat en bra miljö för andra fiskar som är beroende av rinnande vatten.

Istället för den klassiska laxtrappan har man här byggt en vattenväg med sand, stenbumlingar och lagom lutning för fiskar på vandring. Ett arbete som inte var helt okomplicerat.

– Marken vid Säveån är ett gammalt skredområde där det rasade på sextiotalet, berättar Roger Oscarsson, sektionschef geoteknik, på ÅF. Därför fick vi i uppdrag av Gatu och Väg Väst (GVV), som är totalentreprenör, att upprätta och genomföra ett kontrollprogram. Dessutom upprättade vi en noggrann genomförandebeskrivning så att arbetet skulle kunna göras utan risker för omgivningen.

Bergsäker kopplades in för att mäta portryck och markrörelser. För att kunna göra automatiska mätningar placerades fältinstrumentet AvaLogger anslutet till inklinometrar och portrycksmätare ut i området.

– Automatiska mätningar blir ju mycket billigare än att skicka ut folk dagligen för att mäta manuellt, säger Roger Oscarsson. Vi ville ha lättillgängliga mätdata och det fick vi. Vi hade jobbat med AvaSystem tidigare och visste att det fungerade, men nu kunde jag dessutom se mätdata direkt i min iPhone när man var ute i fält. Det var nytt för mig.

För att säkra området mättes inte bara rörelser utan även portryck och vattennivån i Säveån kontinuerligt. Lågt vattenstånd skulle kunna ge instabilitet och vid ett högt vattenstånd riskerade man att få in vatten i schakten.

– Med automatiska mätningar kunde vi ställa in instrumenten på täta kontroller så att vi hela tiden fick snabba uppdateringar av mätdata, säger Roger Oscarsson. Nu uppmättes aldrig några oroväckande mätvärden, som tur var. Arbetarna pågick i stort som planerat. Vi hade full kontroll genom hela byggprocessen.

Den 18 september invigdes den nya vattenvägen. De flesta mätarna har tagits bort, men några har fått vara kvar under det sista efterarbetet. Nu återstår bara att se hur snabbt laxarna finner vägen hem.

Bilder