Kundcase – Borås

Borås spränger 2 miljoner kubikmeter berg

Med AvaNet Vibration sparar Bergsäker tid och kan enkelt dela mätdata med intressenterna i Borås kommun.

Borås växer och näringslivets efterfrågan på lokaler är stort. För att göra plats för fler företag gör kommunen nu en storsatsning på det nya området Viared västra, ett stenkast från centrala Borås.

– Det här är en av Sveriges största sprängplatser just nu, säger Miikka Kortelainen, regionchef på Bergsäker.  När området är inflyttningsklart 2017 kommer 2 miljoner kubikmeter berg att ha sprängts bort.

Vibrationssäkrat för pressen

Viared har ett strategiskt läge i anslutning till motorvägen, men samtidigt finns såväl närliggande arbetsplatser som bostäder att ta hänsyn till.

– Borås Tidning ligger öster om sprängplatsen, berättar Miikka Kortelainen. Det är kanske den allra känsligaste verksamheten. Tryckpressar och vibrationer är inte någon bra kombination. Därför valde vi att vara extra försiktiga och utöka inventerings- och riskområdet till det dubbla för att inte störa nyhetsflödet.

Smarta mätningar

Efter den omfattande riskanalysen har arbetet fortsatt med vibrationsmätning vid sprängningarna. Här kommer AvaNet Vibration till sin fulla rätt.

– Här kan sprängaren själv lägga in salvorna i AvaNet, säger Miika Kortelainen. Utifrån salvans och mätpunktens koordinater räknas sedan aktuella riktvärden ut automatiskt. Den här avståndskorrigeringen är en stor fördel i arbetet. Våra kunder har också inloggning och kan se allt i realtid och även göra delar av arbetet själva.

Mångsidiga instrument

I mätningarna vid Viared västra används ett flertal olika sensorer tillsammans med fältinstrumentet AvaTrace M60. Vertikala, horisontella och triaxiella geofoner har, liksom accelerometer och luftstötsmikrofon, placerats ut för registrera data.

– För oss är den långa drifttiden viktig, säger Miikka Kortelainen. Fältinstrumenten kräver väldigt lite tillsyn och det sparar massor av tid för oss. En ytterligare fördel är att de drivs med vanliga batterier. Om vi eller kunden inte har några till hands finns de i vilken butik som helst. Inget krångel och dessutom miljövänligare än tidigare lösningar.

Bilder