Skal jeg velge avstandsavhengig eller ikke-avstandsavhengig målepunkt?

Avstandsavhengig målepunkt velges ved sprenging. Ikke-avstandsavhengig målepunkt velges ved spunting, peling og sjakting.