Hur gör jag för att få ett SMS när gränsvärdet överskrids?

Se video för svar.