Hur ser jag i AvaNet att min AvaPeak har kopplat upp till AvaNet och mäter?

I instrumentpanelen ser du i fältet ”Senaste uppkoppling” när instrumentet har kopplat upp.
Om lysdioden vid ”kom-fel” lyser rött har något i uppkopplingen gått fel.
Kontrollera att mätning är ikryssad och inte gul- eller rödmarkerad.