Hvordan ser jeg på instrumentet at min AvaPeak er koblet til AvaNet og måler?

Ved tilkobling vises flere meldinger i displayet.
Du vet at kommunikasjonen med AvaNet fungerer når meldingene ”sender CONNECT” og ”svarer STATUS” vises.
Når målingen er på, vises den momentane verdien i nederste høyre hjørne av displayet.