Hur ser jag på instrumentet att min AvaTrace har kopplat upp till AvaNet och mäter?

När lysdioden vid knappen ”start/stop” blinkar långsamt har mätningen startats korrekt. När lysdioden vid knappen ”connect” lyser med fast sken är instrumentet uppkopplat till AvaNet.

Se film.