Hvordan ser jeg på instrumentet at min AvaTrace er koblet til AvaNet og måler?

Når lysdioden ved knappen «start/stopp» blinker langsomt, har målingen startet riktig. Når lysdioden ved knappen «connect» lyser med et fast lys, er instrumentet oppkoblet til AvaNet.

Se film.