Varför saknar jag instrumentlarmgrupp?

Det vanligaste felet är att man tryckt på ”slutför” för tidigt vid skapande av nytt projekt. Följ alla steg innan du trycker på ”slutför”. Videolänken nedan visar steget för just skapande av alarmgrupp.

Skapa instrumentlarmgrupp