Vad är lågeffektläge?

För att spara på batterierna när instrumentet inte används försätts instrumentet i ett energisparsläge. Detta läge inträffar först 12 timmar efter att mätningen stängts av och ingen annan aktivitet har inträffat. När AvaTrace vaknar från lågeffektläge lyser alla lysdioder tills instrumentet är initierat och redo för användning.