Vilka instrument kan jag välja när jag skapar en ny mätpunkt?

Instrumenten måste tillhöra samma projekt som din mätpunkt.

AvaTrace-instrument kommer att vara valbara även om deras nuvarande konfiguration inte stämmer överens med vad som krävs för mätpunkten. Vissa kriterier måste fortfarande uppfyllas, t.ex. tillräckligt antal kanaler som inte redan är anslutna till en mätpunkt.

När du skapar en ny mätpunkt och ansluter ett AvaTrace-instrument konfigureras instrumentet för att passa mätpunktstypen. Berörda kanaler aktiveras automatiskt.

För övriga instrumenttyper måste konfiguration stämma överens med vad som krävs för mätpunkten.

Kontrollera alltid instrumentets inställningar innan mätning påbörjas för att säkerställa att mätningen sker på önskat sätt.