Hvilke instrumenter kan jeg velge når jeg oppretter et nytt målepunkt?

Instrumentene må tilhøre samme prosjekt som målepunktet ditt.

AvaTrace-instrumenter kommer til å være valgbare også om den nåværende konfigurasjonen deres ikke stemmer overens med det som kreves for målepunktet. Visse kriterier må fortsatt oppfylles, f.eks. tilstrekkelig antall kanaler som ikke allerede er koblet til et målepunkt.

Når du har opprettet et nytt målepunkt og kobler til et AvaTrace-instrument, konfigureres instrumentet slik at det passer med målepunkttypen. Berørte kanaler aktiveres automatisk.

For øvrige instrumenttyper må konfigurasjonen stemme overens med det som kreves for målepunktet.

Kontroller alltid instrumentets innstillinger før måling påbegynnes, for å være sikker på at målingen skjer på ønsket måte.