Vad betyder gulmarkeringar i AvaNet?

Generellt sett är en gulmarkering en varning om att något behöver kontrolleras. Beroende på var gulmarkeringen uppträder har den lite olika innebörd.

I instrumentpaneler och för enskilda värden i instrumentvyn

För instrumentinställningar innebär en gulmarkering att en inställning har gjorts i AvaNet men ännu inte skickats till instrumentet. Inställningen kommer att överföras nästa gång instrumentet kopplar upp till AvaNet.

Hela rader i instrumentvyn

Rader i instrumentvyn markeras med gult  för att indikera varningar gällande instrumentet, t.ex. att batterispänningen är låg. Varningarna visas i kolumnen ”Fellista”. När varningarna upphör tas de automatiskt bort ur listan och raden färgas inte längre.

Observera att raderna bara färgas för de instrument som tillhör ett projekt där man är projektadministratör.

För att se om det finns några varningar som har upphört kan man markera raden och klicka på ”Visa loggar” i menyn till vänster om tabellen.

Följande händelser ger varningar:

  • Batterispänningen är låg.
  • Instrumentet behöver kalibreras inom en månad.
  • Uppgradering av mjukvara misslyckades.
  • Sändning av SMS direkt från instrumentet misslyckades.
  • För många triggningar har inträffat.
  • Synkronisering av instrumentets klocka har misslyckats.
  • Instrumentet har startat om oväntat


Hela rader i mätpunktsvyn

Mätpunkter där senaste mätvärdet ligger utanför angivna gränsvärden markeras med gult. Gulmarkeringen ligger kvar i minst 24 timmar och tills nästa mätvärde som ligger inom gränsvärderna kommer in till AvaNet.

Se även”Vad betyder rödmarkeringar i AvaNet?”