Hva betyr gulmerkinger i AvaNet?

Generelt sett er en gulmerking en advarsel om at noe må kontrolleres. Gulmerkingen kan ha noe ulik betydning, avhengig av hvor den opptrer.

I instrumentpaneler og for enkeltverdier i instrumentbildet

For instrumentinnstillinger innebærer en gulmerking at en innstilling er utført i AvaNet, men at den ennå ikke er sendt til instrumentet. Innstillingen kommer til å bli overført neste gang instrumentet kobles til AvaNet.

Hele rader i instrumentbildet

Rader i instrumentbildet merkes med gult for å indikere advarsler knyttet til instrumentet, f.eks. at batterispenningen er lav. Advarslene vises i kolonnen ”Feilliste”. Når advarslene opphører, fjernes de automatisk fra listen, og raden er ikke lenger farget.

Vær oppmerksom på at radene bare farges for de instrumentene som tilhører et prosjekt der man er prosjektadministrator.

For å se om det finnes advarsler som har opphørt, kan man merke raden og klikke på ”Vis logger” i menyen til venstre for tabellen.

Følgende hendelser gir advarsler:

  • Batterispenningen er lav.
  • Instrumentet trenger kalibrering innen en måned.
  • Oppgradering av programvare mislyktes.
  • Sending av SMS direkte fra instrumentet mislyktes.
  • For mange trigginger har inntruffet.
  • Synkronisering av instrumentets klokke mislyktes.
  • Instrumentet har uventet startet på nytt


Hele rader i målepunktbildet

Målepunkt der den siste måleverdien ligger utenfor angitte grenseverdier, merkes med gult. Gulmerkingen opprettholdes i minst 24 timer og til neste måleverdi som ligger innenfor grenseverdiene kommer inn til AvaNet.

Se også ”Hva betyr rødmerkinger i AvaNet?”