Jag mäter i en stökig miljö – Hur kan jag minska störningarna?

Att mäta i elektromagnetiskt stökiga miljöer, så som t.ex. i transformatorstationer, kan vara en utmaning. Våra produkter uppfyller högt ställda krav på elektromagnetisk immunitet, men mycket kraftiga elektromagnetiska fält kan ändå förekomma i vissa miljöer och orsaka störningar. Nedan följer ett antal generella råd man kan följa för att minska påverkan.

• Om möjligt, placera instrumentet långt från störningskällan.

• Undvik kabeldragning nära platser med höga störningsnivåer.

• Accelerometer skall isoleras från mätobjektet med något icke ledande material.

• Undvik onödiga skarvkopplingar på kabeln.

• Använd inte längre kablar än nödvändigt.

• Se till att kablarna är kontakterade på ett professionellt sätt.

• Avstå från jordning och extra skärmning.

Kontakta support om problemen kvarstår.