Jeg måler i et støyende miljø – Hvordan kan jeg redusere forstyrrelsene?

Å måle i elektromagnetisk støyende miljøer, f.eks. i transformatorstasjoner, kan være en utfordring. Våre produkter oppfyller strenge krav til elektromagnetisk immunitet, men svært kraftige elektromagnetiske felt kan likevel forekomme i visse miljøer og forårsake forstyrrelser. Nedenfor følger en rekke generelle råd man kan følge for å redusere påvirkning.

• Plasser om mulig instrumentet langt fra den forstyrrende kilden.

• Unngå kabeltrekking nært steder med høye støynivåer.

• Akselerometer skal isoleres fra måleobjektet med ikke-ledende materiale.

• Unngå unødvendige skjøtekoblinger på kabelen.

• Ikke bruk lengre kabler enn nødvendig.

• Pass på at kontakter på kablene er profesjonelt påsatt.

• Unngå jording og ekstra skjerming.

Kontakt support hvis problemene vedvarer.