Jag har dålig mottagning. Vad gör jag?

Antennen i AvaTrace M40 och M60 är placerad under handtaget på lådan och bör därför inte placeras mot väggen. Placera instrumentet på ett sådant vis att handtaget antingen pekar utåt från väggen eller uppåt för bästa mottagning.

I AvaPeak är antennen placerad i locket och bör därför placeras med locket riktat bort från väggen/golvet.

Är man inomhus kan mottagningen variera kraftigt och det kan vara värt att prova olika placeringar för att hitta en bra position.

Observera att AvaPeak, AvaTrace M40 och AvaTrace M60 använder sig av GPRS (2G) och det är lätt att titta på den mottagning man får i sin telefon/surfplatta. Dessa är dock oftast utrustade med 3G eller 4G och kan därmed ha bra täckning utan att man har det på 2G-nätet.

Vid de tillfällen där man helt saknar täckning för GPRS kan man med AvaTrace använda ethernet-porten och antingen ansluta till ett fast nät, eller koppla den till en 3G-router eller motsvarande om sådan täckning finns.