Jeg har dårlig mottak. Hva gjør jeg?

Antennen i AvaTrace M40 og M60 er plassert under håndtaket på kassen og bør derfor ikke plasseres inn mot veggen. Plasser instrumentet på en slik måte at håndtaket enten peker ut fra veggen eller oppover, slik at mottaket blir best mulig.

I AvaPeak er antennen plassert i lokket, og den bør derfor plasseres med lokket vendt bort fra veggen/gulvet.

Er man innendørs kan mottaket variere kraftig, og det kan være verdt å prøve ulike plasseringer for å finne en god posisjon.

Vær oppmerksom på at AvaPeak, AvaTrace M40 og AvaTrace M60 benytter seg av GPRS (2G), slik at du enkelt kan se hvordan mottaksforholdene er, via telefonen/nettbrettet. Disse enhetene er imidlertid som regel utstyrt med 3G eller 4G og kan dermed ha god dekning uten at man har det på 2G-nettet.

I tilfeller der man er helt uten dekning for GPRS, kan man med AvaTrace benytte Ethernet-porten og enten koble seg til et fast nett eller koble den til en 3G-router eller tilsvarende, hvis slik dekning finnes.