Hur söker jag efter mätvärden inom ett specifikt tidsintervall?

Ibland kan det vara bra att kunna söka ut mätvärden för ett visst tidsintervall oavsett datum, t.ex varje dag mellan kl.07:00 – 18:00. I detta fall får du använda kolumnen ”Tid på dygnet” i stället för kolumnen ”Tid” vilken inkluderar datum. Vanligtvis visas inte kolumnen ”Tid på dygnet” utan du får lägga till den genom att klicka på länken ”välj kolumner” ovanför tabellen.
För att ange önskat tidsintervall, klicka på frågetecknet till vänster om sökfältet för kolumnen ”Tid på dygnet”. Detta öppnar dialogen för avancerad sökning som underlättar ditt arbete att bygga upp söksträngen.
Om du t.ex. vill söka ut intervallet mellan kl.07:00 – 18:00 gör du följande:
1) Välj alternativet ”Ej före:” och mata in 07:00 i textfältet och klicka på knappen ”Och”
2) Välj alternativet ”Ej efter:” och mata in 18:00 i textfältet och klicka på knappen ”Och”
Nu har du följande söksträng i det nedre textfältet: >=07:00:00 && <=18:00:00
Klicka på knappen ”Sök” för att genomföra sökningen, dialogen stängs och tabellen uppdateras. Du kan se söksträngen i sökfältet för kolumnen ”Tid på Dygnet”

(Vill du begränsa sökningen ovan mellan vissa datum behöver du även använda kolumnen ”Tid” och göra en motsvarande sökning som ovan fast på datum).