Hvordan søker jeg etter måleverdier innenfor et spesifikt tidsintervall?

Av og til kan det være nyttig å kunne søke seg fram til måleverdier for et visst tidsintervall uansett dato, f.eks. hver dag mellom kl. 07.00–18.00. I dette tilfellet bruker du kolonnen ”Tid på døgnet” i stedet for kolonnen ”Tid”, som inkluderer dato. Vanligvis vises ikke kolonnen ”Tid på døgnet”, du må selv legge den til ved å klikke på lenken ”velg kolonner” over tabellen.
Angi ønsket tidsintervall ved å klikke på spørsmålstegnet til venstre for søkefeltet for kolonnen ”Tid på døgnet”. Dette åpner dialogen for avansert søking, slik at det blir enklere for deg å bygge opp søkestrengen.
Hvis du f.eks. vil søke etter intervallet mellom kl. 07.00–18.00, gjør du følgende:
1) Velg alternativet ”Ikke før:”, legg inn 07.00 i tekstfeltet og klikk på knappen ”Og”
2) Velg alternativet ”Ikke etter:”, legg inn 18.00 i tekstfeltet og klikk på knappen ”Og”
Nå har du følgende søkestreng i det nedre tekstfeltet: >=07.00.00 && <=18.00.00
Klikk på knappen ”Søk” for å gjennomføre søkingen. Dialogen lukkes og tabellen oppdateres. Du kan se søkestrengen i søkefeltet for kolonnen ”Tid på døgnet”

(Ønsker du å begrense søket ovenfor mellom visse datoer, må du også bruke kolonnen ”Tid” og utføre et tilsvarende søk som ovenfor, bortsett fra at du søker på dato.)