Varför startar inte mätningen från lågeffektläge?

Instrumentet registrerar inte knapptryckningen om det sker för snabbt (<0,3 sekunder). Håll ner knappen ca 1 sekund.