Hvorfor starter ikke målingen fra laveffektmodus?

Instrumentet registrerer ikke knappetrykk som skjer for raskt (<0,3 sekunder). Hold knappen nede i ca. 1 sekund.