Varför ser jag inte alla mina mätvärden i JS Grafen?

Tabeller i AvaNet är begränsade till 10 000 värden tills du gör en full sökning. Den begränsningen gäller även grafer med triggade och periodiska mätvärden.