Hvorfor ser jeg ikke alle måleverdiene mine i JS-grafen?

Tabeller i AvaNet är begränsade till 10 000 värden tills du gör en full sökning. Den begränsningen gäller även grafer med triggade och periodiska mätvärden.