Vad händer med mina instrumentinställningar när jag byter projekttillhörighet på ett instrument?

När ett instrument byter projekt återställs följande inställningar till standardvärden:

AvaTrace

 • Automatisk nedkoppling aktiveras
 • Uppringningsfrekvensen sätts till varje dag
 • Uppringningstiden sätts till någon gång under natten
 • Max. uppkopplingstid sätts till 60 min
 • Hämta värden aktiveras
 • Aut. uppkoppling aktiveras
 • Gränsvärde, kurvor sätts så kurvhämtning förhindras
 • Uppgradera mjukvaran automatiskt sätts till aktiv
 • Kanal 1 aktiveras
 • Kanal 2-4 avaktiveras
 • Meddelandehuvud för SMS-sändning sätts till det nya projektnamnet
 • Max.inspelningstid sätts till 60 sekunder
 • Rå kurvförlopp inaktiveras för kanal 1-4

AvaPeak

 • Uppringningsfrekvensen sätts till varje dag
 • Uppringningstiden sätts till någon gång under natten
 • Max. uppkopplingstid sätts till 60 min
 • Hämta värden aktiveras
 • Aut. uppkoppling aktiveras
 • Gränsvärde, kurvor sätts så kurvhämtning förhindras

AvaLogger M2/Checkpoint M2

 • Automatisk nedkoppling aktiveras
 • Uppgradera mjukvaran automatiskt sätts till aktiv

Dessa inställningar är konfigurerbara vilket betyder att ditt system kan bete sig anorlunda än vad som är beskrivet här. Kontrollera alltid instrumentets iställningar innan mätning påbörjas för att säkerställa att mätningen sker på önskat sätt.

Om mätning är på när instrumentet byter projekttillhörighet så behåller du alltid dina befintliga inställningar.

Notera att varnings- och felmeddelanden kan tas bort vid projektbyte, se fråga ”När återställs varnings- och felmeddelande på ett instrument?”