Hva skjer med instrumentinnstillingene mine når jeg bytter prosjekttilhørighet for et instrument?

Når et instrument bytter prosjekt, tilbakestilles følgende innstillinger til standardverdier:

AvaTrace

 • Automatisk nedkobling aktiveres
 • Oppringingsfrekvensen settes til hver dag
 • Oppringingstiden settes til en gang i løpet av natten
 • Maks. tilkoblingstid settes til 60 min
 • Henting av verdier aktiveres
 • Aut. tilkobling aktiveres
 • Grenseverdi, kurver stilles inn slik at kurvehenting hindres
 • Oppgrader programvaren automatisk settes til aktiv
 • Kanal 1 aktiveres
 • Kanal 2-4 deaktiveres
 • Meldingshode for SMS-sending settes til det nye prosjektnavnet
 • Maks. innspillingstid settes til 60 sekunder
 • Rå kurveforløp deaktiveres for kanal 1-4

AvaPeak

 • Oppringingsfrekvensen settes til hver dag
 • Oppringingstiden settes til en gang i løpet av natten
 • Maks. tilkoblingstid settes til 60 min
 • Henting av verdier aktiveres
 • Aut. tilkobling aktiveres
 • Grenseverdi, kurver stilles inn slik at kurvehenting hindres

AvaLogger M2/Checkpoint M2

 • Automatisk nedkobling aktiveres
 • Oppgrader programvaren automatisk settes til aktiv

Disse innstillingene kan konfigureres, som betyr at systemet ditt kan oppføre seg annerledes enn det som er beskrevet her. Kontroller alltid instrumentets innstilinger før måling påbegynnes, for å være sikker på at målingen skjer på ønsket måte.

Hvis måling er på når instrumentet bytter prosjekttilhørighet, beholder du alltid de eksisterende innstillingene dine.

Vær oppmerksom på at advarsels- og feilmeldinger kan fjernes ved prosjektbytte, se spørsmålet ”Når tilbakestilles advarsels- og feilmeldinger på et instrument?”