Vad gör menyvalet Justera för riktvärden i JS grafen?

Justera för riktvärden kommer att visa samtliga riktvärden för mätpunkten. Skalan på y-axeln kommer också att ändras så att det högsta gränsvärdet blir synligt i grafen.