Hva gjør menyvalget Juster for referanseverdier i JS-grafen?

Juster for referanseverdier viser samtlige referanseverdier for målepunktet. Skalaen på y-aksen endres også, slik at den høyeste grenseverdien blir synlig i grafen.