Vad betyder mätvärden som markerats med “>”?

Mätvärden markeras med ”>” om överstyrning (overflow) inträffat någonstans i signalbehandlingskedjan för en viss kanal. Detta betyder vanligtvis att instrumentet registrerat minst ett mätvärde utanför mätsystemets mätområde.

En signal som t.ex. innehåller en kortvarig spik eller en stor DC-offset kan ge överstyrning internt även när instrumentet rapporterar relativt låga nivåer.

För instrument med mjukvaruversion r5d eller äldre medför överstyrning på en kanal att mätvärden markeras med ”>” på alla instrumentets kanaler.