Hva betyr måleverdier som er merket med ”>”?

Måleverdier merkes med ”>” hvis det har oppstått overstyring (overflow) et sted i signalbehandlingskjeden for en viss kanal. Dette betyr vanligvis at instrumentet har registrert minst én måleverdi utenfor målesystemets måleområde.

Et signal som f.eks. inneholder en kortvarig spike eller en stor DC-offset, kan gi overstyring internt også når instrumentet rapporterer relativt lave nivåer.

For instrumenter med programvareversjon r5d eller eldre medfører overstyring på en kanal at måleverdiene merkes med ”>” på alle kanalene til instrumentet.