När sker automatisk uppgradering av mina instrument?

AvaTrace och AvaLogger M2 uppgraderas automatiskt när en ny version av instrumentmjukvaran är tillgänglig och instrumentet kopplar upp sig mot AvaNet. Uppgradering sker normalt sett under kvällar och nätter.

Det är inte garanterat att samtliga instrument i ett projekt uppdateras samtidigt.

Se ävern ”Hur kan jag tillfälligt förhindra mjukvaruuppgradering av mina instrument?”