Når skjer automatisk oppgradering av instrumentene mine?

AvaTrace og AvaLogger M2 oppgraderes automatisk når en ny versjon av instrumentprogramvaren er tilgjengelig og instrumentet kobler seg til AvaNet. Oppgradering skjer normalt i løpet av kvelder og netter.

Det er ikke garantert at samtlige instrumenter i et prosjekt oppdateres samtidig.

Se også ”Hvordan kan jeg midlertidig hindre programvareoppgradering av instrumentene mine?”