När bör jag byta batterier för AvaTrace M40 och M60?

För AvaTrace M40 är frågan svår att svara på då batterilivslängden beror kraftigt på omgivningens temperatur.

För AvaTrace M60 bör man byta batteri när nivån går under 7,2V. Detta värde är normalt satt som batterigränsvärde som används för att generera automatiska larm till projektansvarig (om ert AvaNet har den funktionen aktiverad).

Se även andra frågor om batterier.