Når bør jeg bytte batterier på AvaTrace M40 og M60?

For AvaTrace M40 er spørsmålet vanskelig å svare på, fordi batterilevetiden er nært knyttet til omgivelsestemperaturen.

For AvaTrace M60 bør man bytte batteri når nivået går under 7,2 V. Denne verdien er normalt satt som batterigrenseverdien som benyttes for å generere automatiske alarmer til prosjektansvarlig (hvis AvaNet-systemet ditt har den funksjonen aktivert).

Se også andre spørsmål om batterier.