När återställs varnings- och felmeddelande på ett instrument?

Ett felmeddelande tas normalt bort när instrumentets feltillstånd har övergått och det har rapporterats in till AvaNet.
Följande fel och varningar tas bort efter ett dygn:

GenericFtp
• Fel vid parsning av fil
• Ofullständig fil

AvaLoggerM2
• Fel, Diver
• Fel, mätkanal

AvaTrace
• Triggad data förlorad
• Periodisk data förlorad
• Självtest fel, alla kanaler inaktiva
• Tidpunkt för mjukvaruövervakning har förfallit
• SMS alarmmeddelande kunde inte skickas
• NTP-synkronisering misslyckades
• Oväntat programstopp
• Avstängning på grund av effektbrist
Vissa fel tas även bort när instrumentet byter projekt samtidigt som mätning är avstängd:

AvaTrace
• Självtestfel, kanal 1/2/3/4
• Triggad data förlorad
• Periodisk data förlorad
• Inspelningskapacitet för kurvor överskriden
• Total datamängd för kurvor överskriden

AvaPeak
• Självtestfel

GenericFtp
• Fel vid parsning av fil
• Ofullständig fil