Når tilbakestilles advarsels- og feilmeldinger på et instrument?

En feilmelding fjernes normalt når instrumentets feiltilstand er over og feilen er rapportert inn til AvaNet.
Følgende feil og advarsler fjernes etter ett døgn:

GenericFtp
•Feil ved parsing av fil
• Ufullstendig fil

AvaLoggerM2
• Feil, Diver
• Feil, målekanal

AvaTrace
• Triggede data har gått tapt
• Periodiske data har gått tapt
• Selvtestfeil, alle kanaler inaktive
• Tidspunkt for programvareovervåking har forfalt
• SMS-alarmmelding kunne ikke sendes
• NTP-synkronisering mislyktes
• Uventet programstopp
•Avstenging på grunn av effektmangel
Noen feil fjernes også når instrumentet bytter prosjekt samtidig som måling er avstengt:

AvaTrace
• Selvtestfeil, kanal 1/2/3/4
• Triggede data har gått tapt
• Periodiske data har gått tapt
• Innspillingskapasitet for kurver overskredet
• Total datamengde for kurver overskredet

AvaPeak
• Selvtestfeil

GenericFtp
•Feil ved parsing av fil
• Ufullstendig fil