Hur skapar jag en personlig visningsmall?

Börja med att gå till tabellvyn du vill skapa en personlig visningsmall för.

Vill du lägga till, ta bort eller ändra ordningsföljd på kolumnerna:
Klicka på länken ”välj kolumner” direkt ovanför tabellen. I popup-fönstret som öppnas kan du välja vilka kolumner som ska vara med och deras ordningsföljd. Den vänstra listan visar alla tillgängliga kolumner för vyn och den högra vilka som ska visas och deras ordningsföljd.
Lägg till en kolumn genom att välja den i den vänstra listan och klicka på knappen ”Lägg till”, kolumnen placeras sist i den högra listan.
Ta bort en kolumn genom att välja den i den högra listan och klicka på knappen ”Ta bort”.

Vill du ändra ordningsföljd för kolumnerna så markerar du kolumnen i den högra listan och klickar på knappen ”Flytta upp” alt. ”Flytta ner” för att flytta kolumnen ett steg.

Välj ”OK” för att spara dina förändringar. Fönstret stängs och tabellen uppdateras automatiskt.

Vill du ändra sorteringsordning för visningsmallen:
Klicka på tabellhuvudet för kolumnen som ska styra sorteringsordningen, en pil visar om kolumnen sorteras i stigande eller fallande ordning.
Avslutningsvis, spara din personliga visningsmall genom att klicka på länken ”spara” ovanför tabellen och skriv in ett namn och klicka på ”Slutför”