Hvordan oppretter jeg en personlig visningsmal?

Begynn med å gå til tabelloversikten du vil opprette en personlig visningsmal for.

Ønsker du å legge til, fjerne eller endre rekkefølge på kolonnene:
Klikk på lenken ”velg kolonner” rett over tabellen. I popup-vinduet som åpnes kan du velge hvilke kolonner som skal være med, og hvilken rekkefølge de skal ha. Den venstre listen viser alle tilgjengelige kolonner i oversikten, og den høyre hvilke som skal vises og rekkefølgen de har.
Legg til en kolonne ved å velge den i den venstre listen og klikke på knappen ”Legg til”, kolonnen plasseres sist i listen til høyre.
Fjern en kolonne ved å velge den i listen til høyre og klikke på knappen ”Fjern”.

Ønsker du å endre rekkefølge på kolonnene, merker du kolonnen i listen til høyre og klikker på knappen ”Flytt opp” eller ”Flytt ned” for å flytte kolonnen ett trinn.

Velg ”OK” for å lagre endringene dine. Vinduet lukkes og tabellen oppdateres automatisk.

Ønsker du å endre sorteringsrekkefølge for visningsmalen:
Klikk på tabellhodet for kolonnen som skal styre sorteringsrekkefølgen, en pil viser om kolonnen sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.
Lagre til slutt din personlige visningsmal ved å klikke på lenken ”lagre” over tabellen, og skriv inn et navn og klikk på ”Fullfør”