Hur lägger man till en gemensam rapportmall för alla användare i ett projekt

För att kunna göra detta krävs det att du har administratörsrättigheter i projektet.

Börja med att skapa visningsmallen om den inte redan existerar. Detta finns beskrivet i ”Hur skapar jag en personlig visningsmall”. Tänk på att ge mallen ett beskrivande namn.

Gör sedan följande:
1) Klicka på länken Rappormallar längst ner i vänstermenyn och sök upp den mall du vill lägga till projektet
2) Gör mallen global om den inte redan är det genom att editera värdet i kolumnen ”Global”
3) Gå tillbaks till projektet och klicka på länken Rapportmallar (för projektet) i vänstermenyn och sedan ”Lägg till projektmallar” och välj den mall du vill lägga till.