Hvordan legger man til en felles rapportmal for alle brukere i et prosjekt?

For å kunne gjøre dette kreves det at du har administratorrettigheter i prosjektet.

Begynn med å opprette visningsmalen, hvis den ikke allerede eksisterer. Dette er beskrevet i ”Hur skapar jag en personlig visningsmall". Pass på at du gir malen et beskrivende navn.

Gjør deretter følgende:
1) Klikk på lenken Rapportmaler nederst i menyen til venstre, og søk etter den malen du vil legge til i prosjektet
2) Gjør malen global hvis den ikke allerede er det, ved å redigere verdien i kolonnen ”Global”
3) Gå tilbake til prosjektet, klikk på lenken Rapportmaler (for prosjektet) i menyen til venstre og deretter på ”Legg til prosjektmaler”, og velg den malen du vil legge til.