Hur kan jag tillfälligt förhindra mjukvaruuppgradering av mina instrument?

AvaTrace och AvaLogger M2 uppgraderas automatiskt när en ny version av instrumentmjukvaran är tillgänglig och instrumentet kopplar upp sig mot AvaNet. Uppgraderingen sker normalt sett under kvällar och nätter.

En projektadministratör kan förhindra att projektets instrument uppgraderas automatiskt genom att bocka ur ”Uppgradera mjukvaran automatiskt” under fliken ”Nerladdning”.