Hvordan kan jeg midlertidig hindre programvareoppgradering av instrumentene mine?

AvaTrace og AvaLogger M2 oppgraderes automatisk når en ny versjon av instrumentprogramvaren er tilgjengelig og instrumentet kobler seg til AvaNet. Oppgraderingen skjer normalt i løpet av kvelder og netter.

En prosjektadministrator kan hindre at prosjektets instrumenter oppgraderes automatisk, ved å merke av for ”Oppgrader programvaren automatisk” under fliken ”Nedlasting”.