Hur fungerar kvittering av larm?

För vibrationsmätningar kvitteras larm automatiskt när ett nytt mätvärde under gränsvärdet rapporteras till AvaNet. Själva larmindikeringen (gulmarkeringen) tas bort först efter att ett nytt mätvärde under gränsnivån har rapporterats och 24 timmar har passerat sedan larmet skapades.
Det är möjligt att manuellt ta bort larmindikeringen genom att kvittera larmet själv, förutsatt att ett nytt mätvärde under gränsvärdet har rapporterats in till AvaNet. Denna manuella kvittering gör du genom att bocka i kolumnen Kvittera. Eventuellt måste du först lägga till den kolumnen för att göra den synlig.