Hvordan fungerer kvittering for alarm?

For vibrasjonsmålinger kvitteres alarmer automatisk når en ny måleverdi under grenseverdien rapporteres til AvaNet. Selve alarmindikeringen (gulmerkingen) fjernes først etter at en ny måleverdi under grenseverdien er rapportert og det har gått 24 timer etter at den siste alarmen ble opprettet.
Det er mulig å fjerne alarmindikeringen manuelt ved å kvittere for alarmen selv, forutsatt at en ny måleverdi under grenseverdien er rapportert inn til AvaNet. Denne manuelle kvitteringen lager du ved å merke av for kvitteringskolonnen. Eventuelt må du først legge til denne kolonnen for å gjøre den synlig.